Nieuws

Eindrapport SURE2050 beschikbaar

91 lokale besturen en 17 publieke organisaties op Vlaams niveau engageerden zich voor meer dan drie jaar binnen SURE2050 om hun voorbeeldrol op te nemen in de transitie naar een […]

Lees Meer

Circulariteit binnen een vastgoedstrategie

Niet alleen wordt binnen Europa gestreefd naar koolstofvrije gebouwen, de omschakeling naar een circulaire economie is minstens even belangrijk. Gezien de grote impact van de bouwsector op grondstoffen, vormt circulariteit […]

Lees Meer

Aan de slag met het leerplatform

Drie jaar SURE2050 leverde een pak aan tools, interessante webinars en sjablonen op. We hebben de bestaande informatie op het Be-Reel leerplatform geüpdatet en omgevormd in een leermodule met 8 […]

Lees Meer

Terugblik online event 27/1/22

Met het online SURE2050 event van 27 januari ’22 wilden we nog eens in de kijker zetten wat het belang en financieel voordeel is van duurzaam vastgoedbeleid en -beheer. De […]

Lees Meer

Kernpunten webinars december 2021

Webinar Organisatiebeheersing 7/12/21 Op 7 december 2021 gaven we een webinar over organisatiebeheersing. Om te komen tot een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer is organisatiebeheersing één van de succesfactoren tot slagen. […]

Lees Meer

Vijf voorbeeldgemeenten over hun extra begeleiding

SURE2050 gaat zijn laatste maanden in. Het gebrek aan interne resources of specifieke kennis is vaak een struikelblok bij de opmaak van een vastgoedstrategie. Om vastgoedstrategieën als voorbeeld te kunnen […]

Lees Meer

SURE2050 gaat zijn laatste jaar in

We gaan het laatste jaar in van het SURE2050-project. We vatten even samen wat dankzij de Europese steun al konden realiseren de afgelopen jaren. We werkten een methodologie voor duurzaam […]

Lees Meer

Nieuwe regels rond EPC-NR en renovatie bij aankoop

In mei werd de nieuwe werkwijze voor het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR) goedgekeurd door de Vlaamse Regering, daarnaast werd ook de renovatieverplichting goedgekeurd. Tot slot werd de definitie van een […]

Lees Meer

SURE2050 – waar staan we intussen?

De kick off van SURE2050 vond plaats in september 2019, waar staan ondertussen? Tijdens het webinar van 29 april 2021 presenteerden enkele deelnemers hun strategisch vastgoedplan, en lichtten ze toen […]

Lees Meer

Naar een koolstofvrij patrimonium in 2050: rapporteer eenvoudig over je vooruitgang

Vanuit Europa, Vlaanderen, de eigen organisatie,… worden doelstellingen gesteld om uiteindelijk te landen met een koolstofvrij patrimonium tegen 2050. Maar waar staat je organisatie nu? En hoe kan je je […]

Lees Meer

Sluit aan bij SURE2050

SURE2050 ging van start in mei 2019 met 75 deelnemers. Zowel lokale besturen als overheidsorganisaties op Vlaams niveau gingen het engagement aan om strategisch over hun patrimonium na te denken […]

Lees Meer

Bereid je organisatie voor op een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer

Om een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer te borgen is de samenwerking binnen de organisatie cruciaal. Een onderdeel van het strategisch vastgoedplan is dan ook de organisatie van het vastgoedbeheer. Hoe […]

Lees Meer

Studenten inzetten voor SURE2050

Kan je wat hulp gebruiken bij de ontwikkeling van je strategisch vastgoedplan of bij andere opdrachten in het kader van SURE2050? Waarom schakel je geen studenten in? Een aantal hogescholen […]

Lees Meer

Europese voorbeelden van rollend fonds en interne prestatiecontracten

Op 5 november gaven we een webinar over ‘rollend energiefonds en interne prestatiecontracten’. Peter Schilken van Energy Cities was eerst aan het woord. Energy cities werkt al 30 jaar met […]

Lees Meer

Inspireer elkaar op 23 en 24 november

Om jou en de andere projectcoördinatoren een hart onder de riem te steken en jullie de mogelijkheid te geven om onderling ideeën uit te wisselen i.v.m. het strategisch vastgoedplan, organiseren […]

Lees Meer

Dubbelinterview met Theo Martens (Hechtel-Eksel) en Bert Lambrechts (Provincie Limburg)

Als gedeputeerde van Milieu en Natuur heeft u de komende jaren veel werk aan de winkel om ook in Limburg de CO2-uitstoot te laten dalen. Hoe pakt u dat aan […]

Lees Meer

Webinar investeringsstrategie op 17 november

De verschillende partners binnen SURE2050 organiseren een webinar investeringsstrategie op dinsdag 17 november 2020. In samenwerking met VVSG, willen we met dit event vooral inzetten op kennisuitwisseling en netwerking rond […]

Lees Meer

Vlaams Bouwmeester beantwoordt vragen van SURE2050-deelnemers

Tijdens de Meet-up op 28 april 2020 was Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ‘live’ in ons virtueel midden. Hij kon zo al op een heleboel vragen van deelnemers antwoorden (zie […]

Lees Meer

Het gebouwenpatrimonium in Beerse wordt nog duurzamer

Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) organiseert interactieve opleidingen en coaching voor Vlaamse lokale overheden om het gebouwenpatrimonium te verduurzamen. Dries van de gemeente Beerse vertelt over zijn deelname […]

Lees Meer

80 deelnemers voor online Meet-up 28 april

Op 28 april deden jullie massaal mee aan de online meet-up van SURE2050. Met maar liefst 80 deelnemers was dit een groot succes. We gaven kort de status weer van […]

Lees Meer

Projectoproep Klimaatwijken: dien in tot 17 augustus

Departement Omgeving lanceert  in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap een projectoproep Klimaatwijken. Drie projecten maken kans op ondersteuning op vlak van ontwerp, energie, juridische, financiële en vastgoedkundige […]

Lees Meer

Webinar software facility management systemen

Binnen SURE2050 organiseren wij, naast de vaste opleidingen en individuele coaching, ook regelmatig worskhops over relevante thema’s. Op basis van een rondvraag bij de deelnemende gemeenten aan SURE2050, houden we […]

Lees Meer

Maarten van gemeente Bornem getuigt

Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De […]

Lees Meer

Vierdaagse opleiding gebouwbeheerder

In samenspraak met het Facilitair Bedrijf organiseert het Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (WTCB) een vierdaagse basisopleiding gebouwbeheerder. Elke opleidingsdag behandelt een reeks relevante competenties waarover een gebouwbeheerder vandaag moet beschikken. Ook […]

Lees Meer

SURE2050 werkt complementair met andere projecten

SURE2050 wil zo complementair mogelijk werken. Hieronder vind je wat meer uitleg over projecten die aansluiten bij de doelstelling van SURE2050. BE REEL! Waar SURE2050 de focus legt op een […]

Lees Meer

PERSBERICHT: 75 gemeenten en overheidsdiensten maken werk van klimaatneutraal patrimonium

75 gemeenten en overheidsdiensten engageren zich binnen SURE2050. Dit project ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan, met klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050 als uitgangspunt. Het blijft […]

Lees Meer

PERSBERICHT: Project SURE2050 stoomt overheidsgebouwen klaar voor 2050

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet […]

Lees Meer

Data van de opleidingssessies bekend

De opleidingssessies werden intussen ingepland. Deze gaan door per provincie. Indien u inschreef voor het SURE2050 traject (getekende overeenkomst) bent u automatisch ook ingeschreven voor de opleidingssessies. U heeft de […]

Lees Meer

Veertigtal gemeenten namen deel eerste webinar SURE2050

Op 19 juni organiseerden de projectpartners een eerste webinar om SURE2050 uit de doeken te doen. Maar liefst 41 deelnemers belden hiervoor in. Een mooi begin!   Tijdens de presentatie […]

Lees Meer

SURE2050 gaat van start

Op de klimaatdag van VVSG (mei 2019) werd de aftrap gegeven van het ambitieuze project SURE2050. Vlaamse gemeenten en centrale overheden die intekenen op dit project, krijgen de komende drie […]

Lees Meer

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.