Bereid je organisatie voor op een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer


Om een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer te borgen is de samenwerking binnen de organisatie cruciaal. Een onderdeel van het strategisch vastgoedplan is dan ook de organisatie van het vastgoedbeheer. Hoe ziet deze er vandaag uit en wat moet er veranderen om tot een integraal duurzaam vastgoedbeheer binnen de organisatie te komen?

Samenwerking over de verschillende departementen heen is een eerste stap, verschillende steden en gemeenten gingen al een stap verder.

grafiek betrekken beleidniveaus

In Brugge nam Thierry Toussaint de opdracht op zich om vastgoedbeheer op een meer professionele manier te organiseren binnen de stadsorganisatie. Een hele uitdaging met een portfolio van meer dan 500 gebouwen in eigendom van de stad. Brugge heeft het eigen vastgoed steeds actief ingezet als ondersteuning van het beleid. De huidige vastgoedorganisatie die zich hoofdzakelijk op operationeel en tactisch niveau bevond, en waarbij de bevoegdheden voor patrimonium- en eigendomsbeheer waren opgesplitst, voldeed echter niet meer om de volgende stap te zetten naar een duurzaam vastgoedbeheer.

Brugge bereidt zich nu voor op een nieuw organisatiemodel. Hierbij wordt de opbouw van een vastgoedketen centraal gezet wat zorgt voor een nauwe samenwerking tussen verschillende diensten. Het structureren  van alle vastgoedactiviteiten op strategisch niveau (portfoliobeheer), tactisch niveau (vastgoedbeheer objectniveau) en operationeel niveau (facilitair beheer) moet zorgen voor:

  • Een beheersbare, betaalbare, duurzame en maatschappelijk verantwoorde portfolio die de primaire doelstelling van de organisatie maximaal ondersteunt en uiterlijk tegen 2050 zeer energie-efficiënt en koolstofneutraal is (strategisch niveau);
  • Een rendementsoptimalisatie en maximale waardeontwikkeling van de vastgoedobjecten in portfolio (tactisch niveau);
  • De creatie van de vereiste omgevingen voor de eindgebruikers, alsook de optimale conditiestaat en de veilige en bedrijfszekere werking van de infrastructuur (operationeel niveau).

Ook Mechelen voelde de nood aan nauwere samenwerking binnen de eigen organisatie en richtte o.a. een werkgroep op rond vastgoed. Arnout Ruelens van Stad Mechelen legt uit:

“De stad Mechelen zet in op het klimaat als rode lijn doorheen alles wat ze doet. We zijn er ons daarbij bewust dat de stad een voorbeeld moet zijn voor inwoners. Een systematische aanpak van het eigen vastgoed dient zich daarvoor aan. Doorheen het SURE2050-traject werd duidelijk dat dit niet alleen veel samenwerking van verschillende diensten vraagt, maar ook een sterke personeelsinzet. We willen de dynamiek die er vandaag is door SURE2050 immers niet loslaten. Daarom richtten we enerzijds een werkgroep “Stedelijke vastgoedstrategie” op en wordt anderzijds een personeelslid aangeworven voor de verdere uitwerking en implementatie van deze strategie. Deze manier van werken helpt ons om op lange termijn te denken maar toch vandaag al te handelen voor het klimaat. “

 

(Headerfoto © Stad Brugge, Jan Dhondt)

 

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.