Sluit aan bij SURE2050


SURE2050 ging van start in mei 2019 met 75 deelnemers. Zowel lokale besturen als overheidsorganisaties op Vlaams niveau gingen het engagement aan om strategisch over hun patrimonium na te denken en een duurzaam vastgoedbeheer uit te bouwen. Halverwege het SURE2050 project zijn we er steeds meer van overtuigd dat dit de juiste weg is om een betaalbaar en toekomstbestendig patrimonium in Vlaanderen te realiseren.

Heb je als lokaal bestuur de eerste start gemist, maar wil je toch aan de slag met je patrimonium en kan je hierbij wat extra ondersteuning gebruiken? Je kan alsnog aansluiten bij SURE2050! Neem contact op met de provinciaal contactpersoon van je provincie, deze zal je graag verder helpen. Je vindt de contactpersonen hier terug.

Je kan vervolgens via het leerplatform aan alle templates en webinars. Je kan deelnemen aan lerend netwerksessies. Bij vragen kan je altijd terecht bij je provinciaal contactpersoon.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.