Webinar investeringsstrategie op 17 november


De verschillende partners binnen SURE2050 organiseren een webinar investeringsstrategie op dinsdag 17 november 2020.

In samenwerking met VVSG, willen we met dit event vooral inzetten op kennisuitwisseling en netwerking rond investerings- en beheerstrategieën.

We willen ondersteuning en inspiratie bieden in de praktische uitwerking van het strategisch vastgoedplan richting een investerings- en beheerstrategie.

We herhalen kort de methodologie om tot een strategisch vastgoedplan te komen en vertalen dit naar de praktijk met de ‘lessons learned’ en aanbevelingen van enkele gemeenten.

Daarna gaan we verder met het omzetten van de strategie naar uitvoering. Welke informatie neem je mee in de voorbereiding van investeringsbeslissingen en wat zijn de financiële implicaties van die beslissingen? Inzicht in inspanningen en kosten voor gemeenten is een belangrijk aspect om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Ook enkele concrete lessen uit andere Europese steden komen aan bod.

Ook hier koppelen we weer terug naar de praktijk, met ervaringen van gemeenten rond verschillende investeringsstrategieën.

Er wordt voldoende tijd voorzien voor vragen.

Klik hier om in te schrijven.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.