PERSBERICHT: 75 gemeenten en overheidsdiensten maken werk van klimaatneutraal patrimonium


75 gemeenten en overheidsdiensten engageren zich binnen SURE2050. Dit project ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan, met klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050 als uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning voor effectieve investeringsprojecten, met onder andere advies over financiële oplossingen. SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

Het aantal deelnemende publieke diensten overtreft de verwachtingen.

Tina Van Lierde, Vlaams Energiebedrijf:

“Het groot aantal deelnemers toont de brede interesse aan in geïntegreerd vastgoedbeleid, en ook het engagement vanuit de overheid om een voortrekkersrol op te nemen in de klimaatdoelstellingen.”

De eerste opleidingssessies gingen van start in oktober 2019. Deelnemende gemeenten en Vlaamse publieke entiteiten ontwikkelen een geïntegreerd strategisch vastgoedplan tegen de zomer van 2020. Onderdelen in dit plan zijn onder meer een lange termijn transitieplan om het publiek vastgoed toekomstbestendig te maken en het bepalen van de meest kostefficiënte energie- en klimaatmaatregelen op korte en middellange termijn.

Schepen Renaat Vandenbulcke van deelnemende stad Menen:

“De stad Menen wil zijn vastgoed op strategische en duurzame wijze inzetten. Daarom hebben we niet geaarzeld om als een van de eerste West-Vlaamse steden in te tekenen op het project SURE2050, dat de stad faciliteert bij het formuleren van een strategische vastgoedvisie en het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzaam vastgoedbeheer. Dat is ook een van de doelstellingen die de stad Menen in zijn beleidsnota TEAM 8930 neerschreef en wil bereiken.”

SURE2050 is ook een kennisontwikkelingsprogramma op het gebied van duurzaam vastgoedbeleid en beheer. De expertise van de initiatiefnemers wordt gebundeld met deze van de deelnemende gemeenten en Vlaamse entiteiten. Binnen het programma wordt veel aandacht besteed aan een goed geïnformeerde besluitvorming, het realiseren van inkomsten uit patrimoniumbeheer en het uitwisselen van best practices.

SURE2050 is een initiatief van de Vlaamse provincies, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het VEB treedt daarbij op als projectcoördinator.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.