80 deelnemers voor online Meet-up 28 april


Op 28 april deden jullie massaal mee aan de online meet-up van SURE2050. Met maar liefst 80 deelnemers was dit een groot succes.

We gaven kort de status weer van het project. Door de coronacrisis zijn de provinciale opleidingssessies geannuleerd. Wel zijn we gestart met één-op-één coaching van de deelnemers. Als je hier vragen over hebt, kan je altijd contact opnemen met je provinciale contactpersoon.

De verschillende consortiumpartners stelden zichzelf voor via een gemonteerd filmpje. Bekijk het hier.

In het plenair gedeelte van de online meet-up kwamen achtereenvolgens Bart Somers, Frank Geets (HFB) en Roel Vermeiren (VEA) aan het woord.

Minister Bart Somers schaart zich volledig achter SURE2050. Het Vlaams klimaatplan wordt voor een groot stuk getrokken door lokale besturen. Het plan zet in op drie aspecten: vergroening, renovatie en deelmobiliteit. Vlaanderen wil hindernissen en wettelijke bezwaren wegwerken. Binnen SURE2050 nemen lokale besturen het voortouw door allereerst het eigen patrimonium aan te pakken. Bekijk hier zijn keynote.

Frank Geets van het Facilitair Bedrijf lichtte hun rol toe binnen SURE2050. Enerzijds zijn ze partner om ook binnen de centrale Vlaamse overheid deelnemers te begeleiden. Anderzijds heeft HFB zelf een grote verantwoordelijkheid op te nemen, als gebouwbeheerder van heel wat overheidsgebouwen. Ze stellen zelf een roadmap op voor hun patrimonium richting 2050. Vanuit deze expertise delen ze hun kennis met de deelnemers aan SURE2050, voor de opmaak en uitwerking van een strategisch vastgoedplan. Frank benadrukte nog eens het belang van zo’n vastgoedplan, en gaf enkele tips over hoe ermee aan de slag te gaan. Bekijk hier zijn keynote.

Roel Vermeiren van het Vlaams EnergieAgenschap tekende de grote lijnen uit van renovatiestrategie op lange termijn. Hij schetste ook het Europese kader en zoomde vervolgens in op de vertaling ervan op het Vlaamse niveau. Bekijk hier zijn keynote.

De volledige opname van de meet-up en de verschillende break-outsessies staan op het leerplatform.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.