SURE2050 werkt complementair met andere projecten


SURE2050 wil zo complementair mogelijk werken. Hieronder vind je wat meer uitleg over projecten die aansluiten bij de doelstelling van SURE2050.

BE REEL!

Waar SURE2050 de focus legt op een strategisch vastgoedplan voor het eigen patrimonium, vertrekt het project BE REEL! vanuit dezelfde doelstelling, maar voor de residentiële sector. Beide projecten ondersteunen het ambitieuze doel naar klimaatneutraliteit in 2050. BE REEL! wil door middel van vijf hefbomen een forse impuls geven aan de realisatie van een ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategie richting 2050 (www.be-reel.be). Gemeenten die reeds samenwerken met SURE2050 kunnen voordeel halen uit deze complementariteit van beide projecten om zowel het eigen patrimonium als de residentiële woningen in hun gemeente aan te pakken. De projectondersteuning zorgt er mee voor dat jouw gemeente nu de juiste klemtonen legt en de juiste investeringen plant naar 2030 en 2050.

Wens je meer informatie over inschrijven voor het BE REEL! project, dan kan je contact opnemen met Sanne Berghmans; sanne.berghmans@vlaanderen.be.

Meer algemene informatie over het BE REEL! project kan je vinden op hun website www.be-reel.be.

 

RHEDCOOP

Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties. Maar liefst vijf projectpartners zijn ook RHEDCOOP projectpartner: Provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Kamp C en Dubolimburg.

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels, zeker bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Mobilisatie van burgers en het creëren van voldoende betrokkenheid blijken belangrijke knelpunten.

In RHEDCOOP wordt, via de complementaire expertise van de betrokken partners, gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model. Dit model heeft een maatschappelijk doel waarbij coöperaties mee aan het roer staan. RHEDCOOP onderzoekt hoe deze nieuwe dienstverlening voldoende rendabel is voor energiecoöperaties en zodoende kan leiden tot een  verdere professionalisering.

Gelinkt aan de SURE2050 scope wordt de organisatie en financiering van het verduurzamen van overheidspatrimonium of gebouwen met een openbare functie gedemonstreerd in West-Vlaanderen, Belgisch Limburg, Vlaams-Brabant en Borsele (Nederland).

https://www.grensregio.eu/projecten/rhedcoop-renovatie-en-hernieuwbare-energie-diensten-via-coöperaties.

Wenst u meer informatie kan u contact opnemen met Magalie Van Lishout (magalie.vanlishout@vlaamsbrabant.be).

 

Solarise

Een van onze partners, Kamp C, is partner binnen een INTERREG project ‘Solarise’. De focus van het project ligt op innovatieve technieken in zonne-energie. Wie hiervan op de hoogte wil blijven kan een Letter of Support ondertekenen.

Hierdoor maak je van jouw organisatie een ‘Solarise ambassador’. Dat betekent dat je wordt uitgenodigd op de Solarise conferenties (twee keer per jaar) en dat je op de hoogte blijft van de resultaten en activiteiten in het project. Bovendien word je ook uitgenodigd om advies te geven.

Zo krijg je kennis van de slimme zonne-energie toepassingen in het project, blijf je geüpdatet over de pilootprojecten en evaluaties van de technieken en word je betrokken bij de ontwikkeling van de roadmaps en workshops.

Dit kan ook een mooie kans zijn om nieuwe contacten te leggen voor bijvoorbeeld toekomstige projecten.

Je kan hier de Letter of Support downloaden voor ondertekening.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.