SURE2050 gaat zijn laatste jaar in


We gaan het laatste jaar in van het SURE2050-project. We vatten even samen wat dankzij de Europese steun al konden realiseren de afgelopen jaren.

  • We werkten een methodologie voor duurzaam vastgoedbeheer uit die de ‘best practices’ uit andere landen overneemt en eveneens aansluit op de situatie in Vlaanderen. Deze methodologie werd concreet gemaakt met templates en webinars, en in de praktijk toegepast via de individuele coaching van deelnemers.
  • Coaching rond specifieke investeringsprojecten werd opgestart en zorgde voor een eerste hefboom van 10 miljoen euro aan projecten in energie-efficiëntie die op de planning staan.
  • Daar duurzaam vastgoedmanagement een ruim begrip is, werden ook tientallen informatieve webinars opgezet om de deelnemers zoveel mogelijk met praktische kennis te ondersteunen. Omdat we bestaande kennis optimaal wensen te gebruiken, werd dan ook samengewerkt met verschillende kennispartners binnen en buiten het SURE2050project.
  • Al deze informatie is beschikbaar op een leerplatform, dat gebruikt wordt in samenwerking met het BE REEL! project.
  • Naast de initiële partners van het SURE2050-project, ontstond ook een nauwe samenwerking met VVSG, en meer bepaald Netwerk Klimaat, waarbij gestreefd wordt naar een optimale ondersteuning van lokale besturen.
  • Daarnaast willen we lokale besturen en publieke organisaties ook een inzicht geven hoever ze staan met de realisatie van een koolstofvrij patrimonium tegen 2050. Via Terra kunnen publieke organisaties zelf simulaties aanmaken om hun inspanningen inzake energiereductie op te volgen en een duidelijk zicht te krijgen op wat er nog nodig is tot 2050.
  • Om zowel gebruik te maken van de mogelijkheden van E-Lyse als energiemanagement systeem en Terra als vastgoed- en energiedatabank, wordt in afwachting van een geïntegreerd systeem tegen eind 2022, data-uitwisseling tussen E-Lyse en Terra aangeboden.
  • Het belang van een duurzaam vastgoedbeheer werd door Vlaams beleid opgenomen en resulteerde in concrete aanbevelingen in het Vlaams Energie en Klimaatbeleid en in het Lokaal Energie en Klimaat Pact voor de lokale besturen.
  • De opmaak van de strategische vastgoedplannen is een moeilijke oefening, waar heel veel samenwerking, afstemming, studies… en dus ook tijd in kruipt. En hoewel het aantal finale plannen tot nu toe beperkt is, is er wel vooruitgang zichtbaar en verwachten we in dit laatste jaar dan ook resultaten te kunnen neerzetten. Resultaten in het bereiken van zowel het aantal strategische vastgoedplannen als euro’s geïnvesteerd in concrete energie efficiëntie projecten om de plannen tot uitvoering te brengen.

 

We vatten het doel van het project samen in een animatiefilmpje:

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.