Naar een koolstofvrij patrimonium in 2050: rapporteer eenvoudig over je vooruitgang


Vanuit Europa, Vlaanderen, de eigen organisatie,… worden doelstellingen gesteld om uiteindelijk te landen met een koolstofvrij patrimonium tegen 2050. Maar waar staat je organisatie nu? En hoe kan je je vooruitgang inzake energie- en CO2-reductie makkelijk opvolgen?

Vanuit SURE2050 ondersteunen we jullie hierbij. Via E-Lyse en TERRA kan je nu al aan de slag met energiemanagement en het maken van dynamische simulaties van scenario’s naar 2050. Staat iets van je data niet goed in E-Lyse of TERRA? Neem dan zeker contact op met Fluvius via energiemanagement@fluvius.be.

Het actief opvolgen en analyseren van je energieverbruiken kan je een jaarlijkse energiebesparing van 2 tot 3% opleveren. Met andere woorden investeren in energiemanagement loont!

Tijdens het webinar van 4 maart lichtten we de functionaliteiten van E-Lyse en TERRA toe met een demo van beide systemen. Dit webinar en de presentatie kunnen SURE2050 deelnemers en geassocieerde gemeenten opnieuw beluisteren via het leerplatform van SURE2050.

Hoe werkt het?

E-lyse is het huidige energiemanagementplatform van Fluvius voor lokale besturen. TERRA is de energie- en vastgoeddatabank van de Vlaamse overheid. Binnen SURE2050 is een uitwisseling van data  tussen beide systemen uitgewerkt. Tegen 2023 wordt E-lyse vervangen door één nieuw energiemanagementsysteem waarin TERRA geïntegreerd is.

E-Lyse kan gebruikt worden om een verbruiksoverzicht op te vragen van jullie patrimonium. Via de beschikbare rapporten heb je een zicht op alarmen, benchmarking, verbruiken met of zonder graaddagcorrectie…

Via dynamische simulaties kan je in TERRA opvolgen hoeveel energiebesparing bepaalde energie efficiëntie maatregelen op je patrimonium zullen opleveren. De impact van maatregelen die reeds werden uitgevoerd kan je opvolgen op basis van je reële verbruiken. Het geeft je in één oogopslag een zicht waar je nu staat ten opzichte van je doelstellingen.

Door ook de investeringswaarde van maatregelen mee te nemen, krijg je een zicht op de totale investeringen en wanneer die vereist zijn en kan je dit via de functionaliteit van een (eventueel virtueel) rollend fonds visualiseren en opvolgen.

Maatregelen kunnen komen uit studies, energiescans, energiezorgplannen, maar ook vanuit jullie eigen expertise en kennis van de gebouwen kan je al een deel maatregelen opstellen. TERRA ondersteunt bij de berekening van de energie- en CO2-reductie.

Dus aarzel niet om contact op te nemen met Fluvius via energiemanagement@fluvius.be om van start te gaan voor lokale besturen.

Andere organisaties kunnen rechtstreeks contact opnemen via terra@veb.be.

Algemene vragen mogen ook steeds worden doorgestuurd naar info@sure2050.be of je contactpersoon binnen SURE2050.

Bekijk hier de FAQ’s over E-lyse en Terra.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.