Het gebouwenpatrimonium in Beerse wordt nog duurzamer


Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) organiseert interactieve opleidingen en coaching voor Vlaamse lokale overheden om het gebouwenpatrimonium te verduurzamen. Dries van de gemeente Beerse vertelt over zijn deelname aan de opleidingen.

 

Wat is je functie?

Dries: “Ik ben zowel zwembad- en HVAC-technieker, en lid van Energiek Beerse. Dit is een initiatief vanuit onze medewerkers om het energieverbruik in de gemeente in kaart te brengen, en zo energie-efficiënt mogelijk comfort te garanderen.”

 

Waarom neem je deel aan SURE2050?

Dries: “Er was duidelijk nood aan een leidraad of handleiding om te komen tot een duurzaam patrimoniumbeleid. Er worden beslissingen genomen, wat op zich al positief is, maar vaak zonder langetermijndenken en zonder rekening te houden met alle aspecten van duurzaamheid. Ik hoopte dat SURE2050 de juiste vragen zou bovenhalen en dit gebeurt ook in het traject, zodat we zowel ecologisch als economisch de juiste beslissingen voor de toekomst nemen.”

 

Hoelang ben je bezig met de opleidingen?

Dries: “Constant, al is dat niet zozeer met de ‘leerstof’ na de sessies. Het gaat om meer gefundeerd te overleggen over het patrimonium, en de juiste informatie naar boven te halen.”

 

Waarom zou je de opleidingen aanraden?

Dries: “Het netwerk dat je opbouwt, is van grote waarde. Ook word je nog iets meer getriggerd op duurzaam vlak. Wie goed nadenkt, zal een oplossing vinden op zijn patrimoniumvragen.”

 

Heeft de gemeente Beerse al gebouwen gerenoveerd?

Dries: “Absoluut, onze grootverbruikers worden van nabij bekeken, en de wil is er om de “cherry picking” er al zeker uit te halen. Ledverlichting en stookplaatsen met dezelfde te bedienen software zijn hierin belangrijke schakels. Met een gemeentelijk zwembad heb je sowieso een grootverbruiker, door constante monitoring en in te zetten op hernieuwbare energie (WKK), blijven we constant bijsturen . Uiteraard is er een moment waarop de cherry picking gedaan is, en je met gebouwschil renovaties en nieuwbouw moet beginnen. Zonder je de juiste vragen te stellen, komen er beperkingen in de toekomst.”

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.