Vierdaagse opleiding gebouwbeheerder


In samenspraak met het Facilitair Bedrijf organiseert het Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (WTCB) een vierdaagse basisopleiding gebouwbeheerder.

Elke opleidingsdag behandelt een reeks relevante competenties waarover een gebouwbeheerder vandaag moet beschikken.

Ook wordt er een relatie gemaakt met de doelstellingen van SURE2050.

 

Deze opleiding gaat telkens door van 9u tot 16u op de volgende dagen:

 • Vrijdag 27/03/2020, VAC Gent, Zaal Baekeland, Gent
 • Woensdag 22/04/2020, zaal 00G20 in het Ferraris gebouw, Brussel
 • Dinsdag 05/05/2020, Ferraris lokaal 00G21, Brussel
 • Dinsdag 19/05/2020, zaal 00G20 in het Ferraris gebouw, Brussel

 

In de opleiding komen o.m. de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • inrichten van systematisch onderhoud van gebouwen (dag 1)
 • onderhoudscontracten (dag 1)
 • wettelijk verplichte keuringen en attesten (dag 2)
 • documentbeheer en administratie (dag 2)
 • risicoanalyses (dag 3)
 • brandveiligheid (dag 3)
 • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebouwbeheerder (dag 3)
 • energiebeheer (dag 4)
 • beheer van HVAC d.m.v. audits (dag 4)

 

Deelnemers worden verondersteld minstens een behoorlijke technische basis te hebben (professionele bachelor, master, of praktijkervaring) en de woordenschat te beheersen.

Er kan per lesdag ingeschreven worden. Personen die de opleidingscyclus in zijn geheel volgen ontvangen een vormingsattest ‘Basisopleiding gebouwbeheer’. Het is dan ook aanbevolen dat dezelfde persoon de hele cyclus volgt.

Lokale overheden die deelnemen aan SURE2050 kunnen aan het gereduceerd tarief deelnemen aan alle opleidingsdagen (300 EUR i.p.v. 500 EUR BTW niet inbegrepen).

Inschrijven doet u via www.gebouwbeheerder.be

Voor alle praktische informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met: michael.herremans@bbri.be.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.