Veertigtal gemeenten namen deel eerste webinar SURE2050


Op 19 juni organiseerden de projectpartners een eerste webinar om SURE2050 uit de doeken te doen. Maar liefst 41 deelnemers belden hiervoor in. Een mooi begin!

 

Tijdens de presentatie gingen we eerst in op het waarom van het project, waarna de praktische ondersteuning vanuit het project werd toegelicht.

 

Waarom?

We stellen vast dat het publiek patrimonium niet altijd optimaal wordt ingezet. Verschillende redenen kunnen hier aan de oorsprong liggen. Erfenis uit het verleden, te veel gebouwen, verantwoordelijkheden of informatie is verspreid over de organisatie enzovoort.

Dit kan leiden tot onder meer achterstallig onderhoud, ontwaarding van het patrimonium, hoge energierekeningen, lager maatschappelijk en financieel rendement.

 

Het publiek patrimonium is een ontmoetingsplek tussen het lokaal bestuur en de bevolking. Het is dan ook van cruciaal belang om iedereen mee te krijgen in de verduurzaming van dit patrimonium. Het lokaal bestuur kan hierin een voorbeeldrol spelen en de burgers aanzetten tot acties rond energiebehoefte en energie- efficiëntie.

 

Welke ondersteuning?

SURE2050 wil mee dit proces ondersteunen door lokale besturen en overheden de middelen en kennis aan te reiken om een duurzaam lange termijn vastgoedbeleid en beheersplan uit te werken. Waarbij de focus niet enkel ligt op het plan zelf, maar ook op het realiseren van de juiste investeringen op het juiste moment, en het ondersteunen van de veranderingen die dit proces met zich mee zal brengen.

 

De aanpak van het project focust op 3 pijlers: organisatorische verbeteringen, vastgoed optimalisatie en energetische renovatie.

 

Praktisch worden de lokale besturen en overheden ondersteund door interactieve informatiesessies voor besluitvormers enerzijds en opleidingssessies en coaching op maat anderzijds. Tijdens de opleiding leren de deelnemers stap voor stap een strategische vastgoedvisie uitwerken en vervolgens zetten ze dit om in een vastgoedbeleid en beheersplan met concrete renovatieprojecten.

 

Na de presentatie was er ruimte voor vragen van deelnemers. Hiermee gingen we aan de slag. Bij de FAQ’s vindt u de antwoorden op deze vragen en meer.

 

Het webinar gemist? Klik hier om de opname te bekijken. De presentatie van het webinar vindt u hier.

 

Wil u zeker zijn van een plaatsje in dit unieke traject, schrijf dan nu in. Inschrijven kan tot eind september.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.