Europese voorbeelden van rollend fonds en interne prestatiecontracten


Op 5 november gaven we een webinar over ‘rollend energiefonds en interne prestatiecontracten’.

Peter Schilken van Energy Cities was eerst aan het woord. Energy cities werkt al 30 jaar met lokale overheden en verschillende internationale partners aan een gezamenlijke energietransitie binnen Europa. Een ideale inspiratiebron voor SURE2050 dus!

Hij gaf meer uitleg over het project ‘Infinite Financing Solutions. Het doel van dat project is ‘intracting’ schema’s opstarten in pilootsteden naar het voorbeeld van Stuttgart.

Van waar komt het woord intracting (Internal Contracting)? Wanneer het energiebesparingscontract eigenlijk ‘intern’ binnen een organisatie wordt afgesloten spreken we van intracting. De contractor is dan geen extern bedrijf, maar een energiedepartement/dienst. Een rollend fonds wordt opgezet die de (volledige of gedeeltelijke) financiering verzorgt voor de uit te voeren maatregelen. De besparingen vloeien terug naar dit fonds zodat opnieuw geïnvesteerd kan worden.

Verschillende steden hebben dit model reeds geïmplementeerd. Energy Cities heeft een brochure gepubliceerd met praktische informatie rond de opstart. Daarnaast staan hier ook de voorbeelden in van steden die hiermee aan de slag gegaan zijn. Bekijk deze brochure hier.

Peter Schilken staat ook open voor uitwisseling rond dit project: peter.schilken@energy-cities.eu.

Stuttgart startte in 1995 al met dit model. Jürgen Görres lichtte dat tijdens ons webinar even toe.

Het energiemanagement departement zag veel mogelijk optimalisaties voor hun gebouwen, maar er was nooit geld voor. Vandaar namen ze de beslissing om zelf een fonds op te starten en de besparingen terug in dit fonds te steken.

De gemiddelde terugverdientijd van de projecten steeg doorheen de tijd. Eerst werden meer rendabele maatregelen getroffen met snellere terugverdientijd, maar nu zien ze dat ook duurdere maatregelen mogelijk zijn. Voor diepgaande renovaties zijn de besparingen niet voldoende om de investering te dragen, en zijn bijkomende publieke middelen nodig, weliswaar aangevuld met middelen uit hun energiefonds.

Als voordelen van deze aanpak haalde hij aan:

  • Je hebt zelf de touwtjes in handen
  • Je betaalt geen risicopremies zoals je bij externe bedrijven zou doen
  • Je kan sneller te werk gaan. De financiering is immers meteen beschikbaar wanneer de beslissing genomen is

Sandrine de Ternay deelde vervolgens haar ervaringen vanuit Albertville in Frankrijk.

Ze zijn gestart met een concrete lijst van maatregelen, gerangschikt naar investeringen en besparingen. Een duidelijke voorstelling kan bijdragen tot de gedragenheid: het was belangrijk dat iedereen het eens was met de principes en de aanpak.

Als startbudget namen ze de besparingen op energie van het voorgaande jaar. Dat kwam overeen met 113 610 euro oftewel 8% van het energiebudget.

Hun eerste bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

  • Intracting versterkt de samenwerking tussen het energie- en het financieel departement.
  • Het energiedepartement heeft een grotere legitimiteit opgebouwd voor hun advies.
  • Ook andere departementen werden betrokken, waardoor ze autonomie en creativiteit in de voorstellen konden steken.

De conclusie van deze Europese ervaringen is dat intracting en een rollend fonds zorgen voor de vergroting van interne capaciteit en kennis, en dat budget vlotter beschikbaar is.

Albertville biedt een goed voorbeeld van hoe je om kan gaan met eventuele weerstand van het financiële departement, door de financiële opvolging wel daar te houden. Ook begin je best klein: succesvolle pilootprojecten die op korte termijn opbrengen helpen om vertrouwen op te bouwen in het model.

Waar moet je mee rekening houden bij de opstart van een fonds?

  • Minimum 5% van het eigen jaarlijkse energiebudget voorzien
  • Je hebt best minimum 50 000 euro per jaar om op te starten, zodat je twee tot zes projecten per jaar kan realiseren
  • Er zijn verschillende mogelijkheden voor het startbudget: de energiebesparingen van het vorige jaar (cfr. Albertville), een budget dat wordt toegekend of een deel van de verkoop van een gebouw (als dat past in je strategisch vastgoedplan).

Een overeenkomst met een duidelijk plan welke maatregelen worden uitgevoerd, met investeringskost en verwachte besparing, is onmisbaar bij intracting. Ook de tip van Albertville om andere departementen te betrekken om voorstellen te doen voor maatregelen, is een mooie om mee te nemen.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.