Maarten van gemeente Bornem getuigt


Het project SURE2050 (SUstainable Real Estate 2050) wil Vlaamse lokale overheden ondersteunen bij het realiseren van een energieneutraal, comfortabel en toekomstbestendig gebouwenpatrimonium aan de hand van opleidingen en coaching. De tweede opleiding is net afgerond. We spraken met deelnemer Maarten Kegels, Deskundige Duurzaam Wonen bij de gemeente Bornem.

 

Waarom neem je deel aan SURE2050?

Maarten: “Het nieuw bestuur van de gemeente Bornem had de intentie om te bekijken waar we met het gemeentelijk patrimonium naartoe willen.”

 

Hoelang ben je bezig met de opleidingen?

Maarten: “De opleidingen zijn in december vorig jaar gestart, op 28 januari vond de tweede opleiding plaats. De eerste opleiding was theoretisch en in de tweede opleiding kwamen cases van de deelnemers aan bod. De gemeente Bornem heeft al verschillende gebouwen aangepast op vlak van energetische maatregelen en heeft al intensieve renovaties doorgevoerd. We vroegen ons af hoe ver we nog moesten gaan.

Een concrete case voor ons om het traject mee te volgen is het cultuurcentrum Ter Dilft: het was sowieso reeds een multifunctioneel gebouw waarin de bibliotheek, de AMWD (academie voor muziek, woord en dans), sportzalen, Cultuurcafé, kantoren en schouwburg werden gebundeld. Het volledige gebouw werd bekeken om te renoveren, afhankelijk van de hoogste noden. Zo werd eerst geopteerd om een stuk van het gebouw te laten staan en met de bestaande ruwbouw verder te werken. Nadien werd echter toch beslist om een heel deel af te breken en te vervangen door een veel duurzamer nieuwbouwgedeelte, dat op die manier ook aan de nieuwste normen voldoet. Daarenboven werd de sporthal met doorgedreven isolatie van een nieuwe jas voorzien zodat deze nu veel minder warmte verliest. Ook werd gekozen voor meer fotovoltaïsche zonnepanelen dan wettelijk voorzien, en werd een gasabsorptiewarmtepomp geplaatst om het gebouw op een duurzame manier te gaan verwarmen.

Bovendien werd het nieuwbouwgedeelte meer in de bestaande infrastructuur ingepast, waardoor een veel meer open omgeving rond het gebouw ontstaat, die ook de lokale mobiliteit ten goede komt. Er werd ook bewust gekozen om minder autostaanplaatsen te voorzien, en deze te vervangen door een veelvoud aan fietsen stallingen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe en intens te renoveren gebouwdelen aan toekomstige normen te laten voldoen werd ervoor gekozen om een ander gedeelte voorlopig niet aan te pakken om dit in een tweede fase ook ineens grondig te kunnen aanpakken.

Door deze opleiding te volgen, zijn we tot de conclusie gekomen dat we op de reeds gerenoveerde gebouwen niet meer gaan inzetten omdat deze al grondig gerenoveerd zijn.”

 

Wat vind je van de opleidingen?

Maarten: “Ik vind de opleidingen zeer boeiend, wel komt er meer bij kijken dan ik verwacht had. Zelf ben ik energiecoördinator dus het ligt in mijn interesseveld.”

 

Waarom zou je de opleidingen aanraden?

Maarten: “Ik zou de opleidingen aanraden omdat ze aansluiten bij mijn werkdomeinen als Deskundige Duurzaam Wonen. De opleidingen zijn ook interessant voor omgevingsambtenaren. Dit was bij aanvang niet zo duidelijk. Als ik dit in het begin wist, zou ik onze omgevingsambtenaar ook meenemen naar de opleidingen.”

 

 

De dienstverlening van SURE2050 aan gemeenten en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau bestaat uit:

  • interactieve opleidingen voor enerzijds beleidsmakers en voor anderzijds personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimonium,
  • coaching van het gemeentelijk team,
  • ondersteuning van concrete energiebesparende investeringsprojecten,
  • het ter beschikking stellen van hulpmiddelen waaronder handleidingen en andere management tools.

 

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4. De Europese Unie heeft hiervoor een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend in het kader van het Europese innovatieprogramma Horizon2020. Tijdens de looptijd van het project wordt er gemikt op minimaal ter waarde van 25 miljoen euro investeringen te lanceren in energie-efficiëntie in bestaande gebouwen.

 

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.