Terugblik online event 27/1/22


Met het online SURE2050 event van 27 januari ’22 wilden we nog eens in de kijker zetten wat het belang en financieel voordeel is van duurzaam vastgoedbeleid en -beheer.

De rode draad van het verhaal van de verschillende sprekers was: kom in actie, vermijd financiële risico’s door uitstelgedrag.

Prof. dr. Dirk Brounen, hoogleraar van de Universiteit Tilburg, illustreerde dit mooi. Rond klimaatrisico’s zien we vaak uitstel doordat kosten ver voor de baten komen. Ook bij grote vastgoedbeleggers zien we dit uitstelgedrag. Maar via sancties wordt klimaatrisico een factor die nu meer en meer wordt meegenomen in investeringsbeslissingen. Voor vastgoed noemen we dit ‘stranded asset risk’. ‘Achterhaald vastgoed’, is vastgoed dat niet meer voldoet aan de huidige normen en duurzaamheid is een extra factor die mee de normen zal bepalen en op termijn extra risico op kosten met zich meebrengt.

Via een Europees project, werd een tool ontwikkeld in samenwerking met grote vastgoedontwikkelaars die de tool mee getest hebben en in de praktijk gebruiken: CCRM (Carbon Risk Real Estate Monitor, www.CCREM.eu, open source tool). De tool vertaalt de beleidsdoelstellingen naar herkenbare mijlpalen per sector en per tijdsdimensie. Van zodra gebouwen niet meer voldoen aan de beleidsdoelstellingen lopen ze financieel risico door sancties. Door in te grijpen via renovaties kan je het ‘stranded asset risico’ gaan beperken. De uitdaging voor de toekomst zal ook zijn om de extra waarde van duurzame ingrepen mee op te nemen in de financiële waardering van gebouwen.

Daarnaast gaf ook Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal, een netwerk voor de ontwikkeling van publiek vastgoed, uitleg over hoe maatschappelijk vastgoed in Nederland verduurzaamd wordt. Er is heel wat kennis opgedaan in de 20 jaar dat Bouwstenen voor Sociaal bestaat. Op hun website stellen ze die kennis gratis beschikbaar, zoals deze aanpak ‘verduurzamen in 7 stappen‘.

Dennis Damink, hoofd van vastgoed voor gemeente Tilburg, één van de koplopers in Nederland, lichtte tijdens het event toe hoe Tilburg de uitdaging heeft aangepakt. Twee miljoen euro per jaar wordt besteed aan renovatie van een selectie gebouwen. Dit is extra budget voor maatregelen die zichzelf niet terugverdienen. Hiervoor werken ze met een cluster van aannemers en installateurs die zelf kunnen kiezen welke technieken worden toegepast en welke gebouwen ze voorstellen om eerst aan te pakken om de vooropgestelde resultaten (hoogste CO2 reductie/euro) te behalen. Beluister hier een getuigenis uit de praktijk van een kleine gemeente: filmpje Oss.

Leer je graag meer vanuit Nederlandse gemeenten, dan kan je je gratis aanmelden op de nieuwsbrief van Bouwstenen voor Sociaal.

Herbekijk hier het online event:

De opname staat eveneens ter beschikking op het leerplatform.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.