SURE2050 gaat van start


Op de klimaatdag van VVSG (mei 2019) werd de aftrap gegeven van het ambitieuze project SURE2050. Vlaamse gemeenten en centrale overheden die intekenen op dit project, krijgen de komende drie jaar intensieve begeleiding bij het opstellen en realiseren van een duurzame vastgoedvisie.

Tina Van Lierde, projectleider van SURE2050 binnen VEB:

“We stelden vast dat er een tegenstelling zit in hoe nu meestal met vastgoedplanning en de budgetten wordt omgegaan versus de doelstellingen op langere termijn. Als we willen komen tot een klimaatneutraal patrimonium in 2050, moeten we verder denken dan de huidige legislatuur.”

Daarom sloegen de Vlaamse provincies, Fluvius, het Vlaams Energiebedrijf, HFB, Factor4 en provinciale steunpunten de handen in elkaar. SURE2050 biedt gratis opleiding, managementtools, advies en begeleiding aan. De projectmiddelen komen van het Europese Horizon2020-programma.

Het project is uniek binnen het Horizon2020-programma omdat de focus ligt op een vastgoedvisie op patrimoniumniveau in plaats van gebouwniveau.

De interesse in het project liet zich al merken tijdens de voorbereiding van de projectaanvraag. Maar liefst 99 gemeenten ondertekenden toen een Letter Of Interest:

kaart gemeenten letter of interest

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.