Eindrapport SURE2050 beschikbaar


91 lokale besturen en 17 publieke organisaties op Vlaams niveau engageerden zich voor meer dan drie jaar binnen SURE2050 om hun voorbeeldrol op te nemen in de transitie naar een koolstofvrij en klimaatbestendig publiek patrimonium in 2050.

Die transitie is een enorme uitdaging, vooral op financieel vlak, niet in het minst voor steden en gemeenten met een uitgebreid en gevarieerd patrimonium, waaronder erfgoed. Met Europese Horizon2020-middelen, zetten alle Vlaamse provincies, het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Het Facilitair Bedrijf, Fluvius en Factor4 alles in het werk om de publieke diensten de nodige opleidingen en hulpmiddelen aan te bieden om een strategisch vastgoedplan op te maken.

SURE2050 is kort voor ‘Sustainable Real Estate 2050’. Dankzij de inzet van alle deelnemers, slaagde SURE2050 erin de meerwaarde van een strategisch vastgoedplan en duurzaam vastgoedbeleid- en beheer in praktijk te brengen. Bekijk hier het eindrapport met alle resultaten.

Het individuele resultaat voor elke deelnemende publieke dienst is een duidelijke visie op het toekomstig publiek patrimonium en hoe de transitie van het huidige patrimonium naar die toekomstvisie zal worden gerealiseerd.

Pieter Degreef, Duurzaamheidsambtenaar van Landen: “De begeleiding was uitstekend. Het traject naar een strategisch vastgoedplan legt ook heel wat onderliggende problemen bloot, die anders (nog) niet aan de oppervlakte zouden komen.”

Tina Van Lierde, VEB, projectcoördinator SURE2050: “Met SURE2050 zijn we erin geslaagd om een best practice voor duurzaam vastgoedbeheer- en beleid breed ingang te laten vinden bij de publieke sector in Vlaanderen. Een vastgoedstrategie is daar een eerste belangrijke stap. Hierdoor worden de schaarse financiële middelen optimaal geïnvesteerd in het patrimonium.”

De opleidingsmodule voor SURE2050 blijft vrij toegankelijk op het leerplatform van BE REEL . Daarnaast kunnen alle publieke diensten die dat wensen via een raamcontract van het VEB en Het Facilitair Bedrijf ondersteuning krijgen bij de opmaak van een vastgoedstrategie.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.