Nieuwe regels rond EPC-NR en renovatie bij aankoop


In mei werd de nieuwe werkwijze voor het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC-NR) goedgekeurd door de Vlaamse Regering, daarnaast werd ook de renovatieverplichting goedgekeurd. Tot slot werd de definitie van een koolstofneutraal gebouw vastgelegd.

‘Een koolstofneutraal gebouw is een gebouw waarvan de CO2-uitstoot tot nul is gereduceerd door energiebehoeften te verminderen en ervoor te zorgen dat aan de resterende energiebehoeften wordt voldaan met hernieuwbare energiebronnen.’ Klik hier voor meer uitleg.

Voor het nieuw EPC-NR, worden publieke gebouwen opgedeeld in kleine NR gebouwen (bruikbare vloeroppervlakte tussen 250 en 500m2) en grote NR gebouwen (bruikbare vloeroppervlakte vanaf 500 m2).

Met de nieuwe werkwijze zal het huidig EPC publieke gebouwen dus veranderen.

Voor kleine NR gebouwen is het nieuwe EPC-NR klein reeds operationeel en moet een minimaal energieprestatielabel C behaald worden. Hierbij laat men de keuze aan de gebouweigenaar via welke maatregelen dit energieprestatielabel wordt behaald.

Voor grote NR gebouwen wordt de methodiek verder uitgewerkt en deze wordt verwacht begin 2023. Vanaf 2025 moet voor alle grote NR gebouwen een nieuw EPC-NR opgesteld zijn en een minimum prestatielabel moet behaald zijn vanaf 2030.

Meer uitleg kan worden teruggevonden op de website van energiesparen.be via deze link.

Daarnaast werd ook de renovatieverplichting voor NR principieel goedgekeurd. Vanaf januari 2022 zal voor gebouwen die worden overgedragen in volle eigendom (verkoop, schenkingen, ruil), maar ook bij aangaan van een nieuwe overeenkomst voor erfpacht of opstal, de renovatieverplichting gelden. Dit betekent dat voor die gebouwen binnen de 5 jaar een renovatie moet worden uitgevoerd. Hierbij worden een aantal maatregelen verplicht opgelegd: vervanging van enkel glas, dakisolatie, centrale warmte-opwekkers ouder dan 15 jaar, koelinstallaties ouder dan 15 jaar.

Meer uitleg is terug te vinden via deze link.

Heb je vragen hierbij, dan kan je die steeds doorsturen naar energie@vlaanderen.be. Met jullie vragen en / of opmerkingen kan de informatie waar nodig verbeterd worden.

Door nu al rekening te houden met bovenstaande aanpassingen bij opmaak van het strategisch vastgoedplan, kan je ervoor zorgen dat je gemeente voorbereid is op de nieuwe regelgeving en niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.