Webinar investeringsstrategie

Online

17/11

In samenwerking met VVSG, willen we met dit event vooral inzetten op kennisuitwisseling en netwerking rond investerings- en beheerstrategieën.

Omwille van de huidige maatregelen rond COVID19 schakelen we om naar een online event. Maar we passen het programma zo aan zodat jullie toch de relevante, praktisch toepasbare informatie en ervaringen van andere gemeenten meekrijgen.

We willen ondersteuning en inspiratie bieden in de praktische uitwerking van het strategisch vastgoedplan richting een investerings- en beheerstrategie.

We herhalen kort de methodologie om tot een strategisch vastgoedplan te komen en vertalen dit naar de praktijk met de ‘lessons learned’ en aanbevelingen van enkele gemeenten.

Daarna gaan we verder met het omzetten van de strategie naar uitvoering. Welke informatie neem je mee in de voorbereiding van investeringsbeslissingen en wat zijn de financiële implicaties van die beslissingen? Inzicht in inspanningen en kosten voor gemeenten is een belangrijk aspect om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Ook enkele concrete lessen uit andere Europese steden komen aan bod.

Ook hier koppelen we weer terug naar de praktijk, met ervaringen van gemeenten rond verschillende investeringsstrategieën.

Er wordt voldoende tijd voorzien voor vragen.

Praktisch

  • Waar:

    Online (via Teams, je ontvangt de link na inschrijving)

  • Wanneer:

    17/11/20, 14-16u30

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.