Ondersteuning

Ook na afloop van het SURE2050-project laten we jou niet los. Naast de mogelijkheid om gebruik te maken van de uitgebreide leermodule op het Be-Reel leerplatform, kan je ook bij de onderstaande partners terecht voor ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van jouw strategisch vastgoedplan.

Bekijk hier de uitleg over het Be-Reel leerplatform:

 

Zit je met een vraag en weet je niet waar van start te gaan? Contacteer dan je provinciale aanspreekpunt.

 

Vlaams Energiebedrijf

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) biedt tal van raamcontracten aan waarmee je de energiebesparing en hernieuwbare energie doelstelling voor jouw patrimonium kan realiseren. We bekijken graag samen met jou aan welke noden onze oplossingen tegemoet kunnen komen. Als ondersteuning bij het opmaken van een vastgoedstrategie, hebben ze ook een raamcontract ‘vastgoedstrategie’ beschikbaar op basis van de methodologie van SURE2050, zowel op strategisch, als tactisch als operationeel niveau. Bekijk hier het volledige aanbod.

 

Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf ondersteunt de entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid met facilitaire dienstverlening. Het Facilitair Bedrijf biedt diensten aan op het vlak van:

  1. Vastgoed, bouwprojecten en huisvesting
  2. Overheidsopdrachten en raamcontracten
  3. Documentbeheer
  4. Facilitaire diensten

Het Facilitair Bedrijf vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid met toekomstgerichte, toegankelijke en circulaire gebouwen, inspirerende werkplekken, groene en schonere mobiliteit en een duurzaam aankoopbeleid. Een aantal tools ontwikkeld door Het Facilitair Bedrijf zoals de GRO-handleiding voor toekomstgerichte bouwprojecten zijn publiek beschikbaar en worden ook gebruikt door o.a. lokale overheden.

Meer informatie over hoe Het Facilitair Bedrijf haar voorbeeldfunctie concreet invult vind je hier.

Factor4

Factor4 helpt organisaties bij het opstellen van een duurzame vastgoedstrategie en een vastgoedplan . Een strategisch vastgoedplan is een concreet stappenplan om alle gebouwen in jouw patrimonium klimaatneutraal te krijgen tegen 2050. Bekijk hier het aanbod van Factor4.

 

Fluvius

Bekijk hier het aanbod van Fluvius voor lokale besturen.

Provincies

  • Vlaams-Brabant: Provincie Vlaams-Brabant biedt duurzaam projectadvies op maat van gemeenten voor de realisatie van circulaire en toekomstgerichte bouw- en verbouwprojecten. Klik hier voor meer informatie.

 

  • Limburg:¬†Dubolimburg stelt zijn expertise vanuit SURE2050 ter beschikking van de Limburgse gemeenten bij het opmaken van hun strategisch vastgoedplan. We bekijken samen het gemeentelijk patrimonium en formuleren oplossingen voor de diverse gebouwen via startsessies, thematische workshops en een nazorgtraject. Bekijk hier het aanbod van Dubolimburg voor gemeenten.

 

 

 

  • West-Vlaanderen: Acasus, het steunpunt duurzaam bouwen, wonen en renoveren van de provincie West-Vlaanderen, biedt ondersteuning aan West-Vlaamse lokale besturen met betrekking tot verduurzaming van de eigen gebouwen en patrimonium onder de vorm van advies en begeleiding. Bekijk hier het aanbod van Acasus.

 

 

 

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.