Projectoproep Klimaatwijken: dien in tot 17 augustus


Departement Omgeving lanceert  in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap een projectoproep Klimaatwijken. Drie projecten maken kans op ondersteuning op vlak van ontwerp, energie, juridische, financiële en vastgoedkundige aspecten om te komen tot de opmaak van een duurzame ontwikkelingsstrategie voor een wijk. De projecten moeten diverse renovatie- en klimaatmaatregelen aan elkaar koppelen.

Indienen kan tot en met 17 augustus.

De oproep is gericht aan publieke opdrachtgevers (of publiek-private opdrachtgevers met een overwicht van de publieke partner) die over voldoende hefbomen beschikken voor de renovatie van een bouwblok of wijk. Het moet hun intentie zijn om te verdichten of de ruimtelijke organisatie van de wijk te verbeteren, te werken aan een klimaatbestendige publieke ruimte en in te zetten op energieproductie op wijkniveau. Ze denken aan:

  • steden en gemeenten
  • stadsontwikkelingsbedrijven
  • sociale huisvestingsmaatschappijen

Ze bieden expertise aan op vlak van ontwerp, energie, juridische, financiële en vastgoedkundige aspecten om te komen tot de opmaak van een duurzame ontwikkelingsstrategie voor een wijk.

  • Aanstelling van een ontwerp- en onderzoeksconsortium ter ondersteuning 
  • Per project wordt een ondersteuning van maximaal €100.000 excl. btw voorzien.

De uitvoering van de ondersteuning is nu voorzien tussen januari 2021 en juni 2022.

Bekijk hier alle details:

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/projectoproep-klimaatwijken

 

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.