Webinar Patrimoniumbeheer

Energiebesparing zonder technische ingrepen

Tools BIG DATA en ELISE toegelicht vanuit de praktijk

 

25/1

Energie besparen wordt vaak geassocieerd met het uitvoeren van technische ingrepen of sensibilisering van gebruikers. Maar er zijn nog andere manieren waarop je de energiefactuur en de ecologische voetafdruk kan reduceren. Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid licht toe.  

Spreker: Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer

Deel 1: Bezettingsoptimalisatie met toegangscontrolesystemen

Wist je dat een toegangscontrolesysteem een schat aan informatie kan aanleveren waarmee je vastgoed-beslissingen kan initiëren of doorduwen?

De Vlaamse overheid voerde vroeger bezettingsmetingen uit via manuele tellingen, maar die kunnen beïnvloed worden door de gebruikers, en dit zijn slechts steekproeven.

Met een doordacht opgebouwd toegangscontrole systeem kan je beslissingen nemen om gebouwen efficiënter in te vullen en zo ook diverse types kosten te drukken, niet enkel energie maar ook onderhoud, keuringen, vernieuwingen, … .

Deel 2: Energy and Life Integrated in a Sustainable Environment (ELISE)

Een gebouw is een amalgaam van technieken en prestatie-eisen, die in evenwicht moeten beheerd worden.

Heel vaak worden diverse types audits onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, en worden losstaande beslissingen genomen, die geen rekening houden met andere noden. En die aparte ingrepen leiden tot aparte overheidsopdrachten, en vaak tot meer kosten omdat die aparte ingrepen elkaar soms overlappen.

Vanuit de VLISOG-stuurgroep NEN2767, welke gezorgd heeft voor de introductie van de conditiemetingen in het Vlaamse landschap via gecertificeerde inspecteurs, is het besef gegroeid dat een doordachte uitbreiding op dat initiatief enkel meerwaarden kon opleveren. Daaruit is het ELISE-initiatief gegroeid, waarbij ELISE staat voor Energy and Life Integrated in a Sustainable Environment. Via deze methodiek worden meerdere audittypes gebundeld volgens de principes van de NEN2767, met grafische en tabelvormige weergave van de noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten.

Add to Calendar

Praktisch

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.