Webinar Organisatiebeheersing

Hoe de maatschappelijke doelstellingen voor het gemeentelijke vastgoed realiseren met behulp van een betere organisatiebeheersing

7/12

Naast het ter beschikking hebben van voldoende financiële middelen, wordt een betere organisatiebeheersing (1)  beschouwd als de belangrijkste succesfactor om het gebouwenpatrimonium te optimaliseren, aan te passen aan huidige en toekomstige maatschappelijke noden en om gebouwen energiezuiniger en op termijn koolstofvrij te maken.  

In deze sessie, op 7 december van 10u tot 12u, verneemt u meer over de bevindingen en aanbevelingen van een audit van het vastgoedbeleid en -beheer van de sportinfrastructuur bij 18 lokale besturen en hoe de stad Eeklo hiermee aan de slag is gegaan. Vervolgens wordt een tool toegelicht die werd ontwikkeld in het kader van SURE2050 om de werking van het vastgoedteam te evalueren. Aansluitend gaat Myriam Heuvelman, CEO AG VESPA, dieper in op de toegevoegde waarde van een autonome vastgoedorganisatie, de verwezenlijkingen van VESPA in Antwerpen en op de uitdagingen waar de stad Antwerpen en haar organisatie nog voor staan.    

1 Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie haar vastgelegde doelstellingen bereikt op een effectieve en efficiënte manier.

Praktisch

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.