Lerend netwerksessie

Online

17/6

Wil je graag ervaringen uitwisselen met andere lokale besturen? Schrijf je dan in voor de lerend netwerksessie van juni. We tonen aan de hand van enkele casestudies hoe je de natuurlijke renovatiemomenten van je patrimonium kan bepalen door het uitvoeren van een QuickScan.

Praktisch

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.