Kick off SURE2050

Informatiesessie voor alle stakeholders en eerste opleidingssessie projectcoördinatoren

12/09

Het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, Kamp C, DuboLimburg en Factor4 slaan de handen in elkaar om centrale overheden en lokale besturen in het project Sure2050 te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. SURE2050, of 'Sustainable Real Estate 2050', is een actiegericht traject om het publiek patrimonium klaar te stomen voor de toekomst.

Op 12 september lichten we graag onze plannen toe. Het traject gaat van opleiding tot coaching en het versnellen van investeringen in duurzame renovatie via de gepaste aanbestedings- en financieringsstrategie.

De infonamiddag start met een toelichting over het Europese beleidskader voor klimaat en energie, en waarom SURE2050 geselecteerd werd voor Europese ondersteuning. Vervolgens duiken we in de praktische details: de timing, het gevraagde engagement en wat u van ons mag verwachten. SURE2050 heeft twee grote doelgroepen voor ogen: lokale besturen enerzijds en centrale overheidsentiteiten anderzijds. De finesses worden uitgeklaard door Het Facilitair Bedrijf en de provincie Oost-Vlaanderen. Ten slotte kijken we ook over de grens naar inspirerende voorbeelden voor duurzaam vastgoedbeleid in Nederland.Na het plenaire deel, splitsen we op in twee groepen om meer gericht uw vragen te beantwoorden. We sluiten af met een gezamenlijke netwerkreceptie.

Programma

15:00     Europees kader - Kamila Paquel, Europese Commissie EASME
15:20     Introductie SURE2050 - VEB
15:40     SURE2050 voor centrale overheidsdiensten - Sabrina Prieus, Het Facilitair Bedrijf
16:00     SURE2050 voor lokale besturen - Kristof De Clercq, Provincie Oost-Vlaanderen
16:20     Praktijkvoorbeelden uit Nederland - Selina Roskam en René Schellekens, RVO
16:50     Parallelle sessies: lokale besturen versus centrale overheden/andere geïnteresseerden
18:00     Netwerkreceptie

Praktisch

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.