Het energielandschap na 2030 en de implicatie voor vastgoedbeslissingen

Webmeeting

27/04

Het energielandschap ondergaat een grondige transitie in de komende decennia met onder meer het geleidelijk stopzetten van het gebruik van fossiele brandstoffen en de ontwikkeling van nieuwe energieoplossingen op basis van hernieuwbare energiebronnen. In welke mate kunnen en moeten wij hier rekening mee houden in vastgoed- en investeringsbeslissingen? Hoe kunnen overheidsgebouwen zelf worden ingezet om de transitie te ondersteunen?

Toelichting door Hartwin Leen (Kelvin Solutions)

Praktisch

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.