SURE2050 Eindevent VO

Brussel

Eind oktober eindigt het SURE2050-programma. Een goed moment om in die maand een stand van zaken op te maken en om te bepalen welke acties nog open staan. Wat waren de succesfactoren en de belemmeringen om een strategisch vastgoedplan te ontwikkelen? Hoe zorgen wij ervoor dat het strategisch plan ook wordt uitgevoerd?  

Op 20 oktober 2022 willen wij hier graag samen met u dieper op ingaan en dit van 9u tot 15u (in Brussel, Ferrarisgebouw op wandelafstand van het Noordstation). Daarna bent u van harte uitgenodigd op een afsluitende drink.

We starten met het overlopen van de ‘lessons learned’ van het SURE2050-project. Daarna gaan we tijdens een eerste interactieve sessie in op organisatiebeheersing en wat vastgoedbeleid en -beheer al dan niet succesvol maakt.

Na de netwerklunch gaan we in de namiddag verder met een sessie rond financiering en aanbestedingsstrategieën. Hoe groot is de financiële opgave om het Vlaams gebouwenpatrimonium toekomstbestendig en koolstofvrij te maken? Welke oplossingen zijn er om de financiële kloof te dichten. Experten van onder meer PMV begeleiden deze sessie.

Ten slotte bespreken we de vervolgstappen van SURE2050, zowel binnen de Vlaamse overheid als in samenwerking met lokale overheden en andere partijen. 

Programma (wordt verder verfijnd)

8u30 – 9u00: Onthaal met koffie/thee

9u00 – 10u00                  

  • Verwelkoming
  • Verwezenlijkingen / resultaten SURE2050

10u15 – 11u45

  • Organisatie – knelpunten
  • Organisatie – best practices – hoe knelpunten aanpakken

11u45 – 12u45: lunch en netwerking

12u45 – 14u30: Procurement en financiering

14u30 – 15u00: Conclusies en volgende stappen

15u00 - fotomoment

15u15 - … Afsluitende drink

Praktisch

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.